Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Grundläggande förhållningssätt - Medborgarfokus

I Tyresö kommun arbetar vi utifrån ett tydligt medborgarfokus.

De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.

Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.

Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.

Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.

Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny