Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så här fungerar en kommun

En kommuns verksamhet finansieras av kommunalskatten. Det är de folkvalda politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas. Som medarbetare i kommunen arbetar vi med att ge medborgarna god service och största möjliga valuta för skattepengarna.

Det är spännande att arbeta i en kommun där så många delar bidrar till en bra vardag för medborgarna. Att arbeta i en kommun skiljer sig också en del från att arbeta hos en privat arbetsgivare då kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive områden.

Inom verksamheterna diskuterar chefer och medarbetare tillsammans hur målen bäst ska nås. Kommunen ansvarar så vitt skilda områden som:

  • förskola, grundskola, grundsärskola och fritidsgårdar
  • gymnasium och vuxenutbildning
  • äldreomsorg
  • individ- och familjeomsorg
  • omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • samhällsplanering, hur mark och vatten ska nyttjas och hur tomter får bebyggas
  • miljö och trafik, gator och parker
  • anläggningsverksamhet, vatten, avlopp och renhållning,
  • kultur och fritid
  • fastighetsförvaltning

Som stöd finns kansli, ekonomi- och personalfunktion, information, IT, vaktmästeri med mera.

Vi som är anställda i Tyresö kommun arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen, som också är den nämnd som beslutar om övergripande personalfrågor.

Tillsammans skapar vi en fungerande helhet, ett bra samhälle.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15