Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Personalpolicy

Tyresö kommuns personalpolicy är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller alla medarbetare i Tyresö kommun.

Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet.

Policyn ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i arbetet och främja våra möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. 

Välkommen att ladda ner dokumentet eller kanske bläddra i det. Se länkarna till höger på denna sida.

 


Publicerad av: HR-avdelningen

Senast uppdaterad: 2014-10-06

Högermeny