Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Chefspolicy

Tyresö kommun är en arbetsplats för utveckling. Vi står för ett tydligt ledarskap som ger alla medarbetare möjlighet att, med engagemang, delaktighet och inflytande, utveckla kvalitet och service i våra verksamheter.

Ledarskapet formas i relationen till medarbetarna. Tillsammans skapar våra chefer och medarbetare en kreativ och positiv arbetsplats.

  • Våra chefer är kommunikativa och har förmåga att bygga goda relationer internt och externt, med sina medarbetare, i ledningsgruppen, med kunder och brukare.
  • Våra chefer ger och tar återkoppling och skapar möjlighet för medarbetarna att vara delaktiga i verksamheten.
  • Våra chefer uppmuntrar till kompetensutveckling och arbetar med att utveckla såväl sina medarbetare som sig själva.
  • Våra chefer är målinriktade, de tar initiativ, utvecklar och effektiviserar verksamheten för att förbättra kvalitet och service.

 Vår chefspolicy i sin helhet hittar du till höger.


Publicerad av: HR-avdelningen

Senast uppdaterad: 2014-10-06

Högermeny

Information

Information