Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Tyresö som arbetsplats

Arbetet i en kommun rör medborgarnas vardag och är viktigt för deras livskvalitet. Det är meningsfullt och präglas av samarbete, lagarbete, engagemang och ansvar. Och av humor och glädje. Här finns höga ambitioner, nära livet!

Förskolan SaganKommunen är Tyresös största arbetsgivare, vi har cirka 3 000 medarbetare inom ett hundratal yrkeskategorier.

Du som uppskattar att möta och hjälpa andra människor har stora möjligheter att trivas här.

 

Det här erbjuder vi

 • Arbetsglädje och engagemang

  När upplever du arbetsglädje? Förmodligen när du känner att det du gör har betydelse. När du får uppskattning. Och när du får utvecklas som människa och yrkesmänniska. Precis det här strävar vi efter på våra arbetsplatser i Tyresö kommun. För att vi tror att det gagnar både dig och alla Tyresöbor.

  Vi mäter hur nöjda våra medarbetare är via medarbetarenkäter. Enkäten visar att medarbetarna tycker att arbetet är meningsfullt och att de känner sig delaktiga på sin arbetsplats. De ger sin närmaste chef ett gott betyg, och tycker att cheferna skapar ett gott arbetsklimat och styr arbetet effektivt mot enhetens mål.

  Det viktigaste med medarbetarenkäterna är dock att resultatet diskuteras på varje enhet. Och att vi tillsammans arbetar på fortsatt utveckling och på att förbättra områden som får svagare omdömen.

 • Livet är inte bara arbete - om arbetstid, semester och pension

  Som medarbetare i Tyresö kommun vill vi att du på bästa sätt ska kunna förena arbetet med ditt liv i övrigt.

  Flexibel årsarbetstid

  Vi tillämpar flexibel årsarbetstid för de flesta av våra medarbetare (undantag för kommunals avtalsområde samt lärare med ferie- och uppehållsanställning). Du har möjlighet att själv styra din arbetstid, men självklart utifrån verksamhetens behov och krav.

  Semester

  Tyresö kommun erbjuder generösa semestervillkor. Om du har månadslön är innevarande år både intjänande- och semesterår, vilket betyder att du som nyanställd får full semester redan första året. Från och med det året som du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar. Från och med det året som du fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar. Det finns även möjlighet att byta semesterdagsersättningen mot 5-6 extra semesterdagar.

  Pension

  Månaden efter att du fyllt 21 år avsätter Tyresö kommun 4,5 procent av din årslön till en pensionsavgift. Du väljer själv var du vill placera delar av din pension.

 • Din hälsa är viktig - om friskvård och sjukersättning

  Friskvård

  Som medarbetare i Tyresö kommun erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 1500 kr per år.

  Hälsoundersökning

  Var tredje år erbjuds du som medarbetare att delta i en hälsoundersökning via företagshälsovården, där du bland annat får kolla ditt blodtryck och ta olika prover (blodvärde, blodsocker, kolesterol etc.) samt göra ett konditionstest.

  Sjuklön

  Om du blir sjuk betalar vi sjuklön de första 14 kalenderdagarna. Om du är sjuk längre än så kompenserar vi med 10 procent av lönebortfallet upp till 90 dagars sjukdom.

  Sjukförsäkring

  Alla medarbetare i Tyresö kommun omfattas automatiskt av AFA:s försäkringar vid sjukdom och arbetsskada. Dessutom omfattas alla medarbetare av KPA:s tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall.

 • Trygghet - om försäkringar, personalstöd och företagshälsovård

  Som anställd i Tyresö kommun omfattas du automatiskt av kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada samt vid dödsfall.

  Personalstöd och företagshälsovård

  Tyresö kommun har ett avtal om personalstöd hos Falck Healthcare vilket innebär att alla anställda har fri tillgång till personalstöd via telefon. Syftet med personalstödet är att aktivt stödja anställda att tidigt komma till rätta med kriser och problem som kan vara både arbetsrelaterade och/eller privata. Stödet är en telefonbaserad informations- och vägledningstjänst.

  Tyresö kommuns företagshälsovård erbjuder stöd till medarbetare inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

 • Du får vara delaktig

  För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete och mår bra. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

  Medarbetarenkät

  Vartannat år skickas en medarbetarenkät ut till alla medarbetare i syfte att kartlägga och följa upp arbetsmiljön i kommunen. Där har du som medarbetare möjlighet att påverka hur din arbetssituation ser ut

 • Vi satsar på kompetensutveckling

  Tyresöbornas krav på effektivitet och service förutsätter att våra verksamheter ständigt utvecklas och förbättras. Vi ger våra medarbetare en bra introduktion och möjlighet till lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet.

 • Samarbete och erfarenhetsutbyte

  Tyresö kommun strävar efter att vara en "god granne" i Stockholmsregionen genom samarbete inom infrastruktur, näringslivsfrågor och turism. Samarbetet inom Södertörnskommunerna är särskilt utvecklat och har resulterat i bland annat ett miljöförbund och en gemensam räddningstjänst. Andra samverkansområden rör kvalitetsuppföljning, projekt inom utbildning, upphandling, sysselsättning, infrastruktur, kvalitetsutveckling, upphandling, högre utbildning och gymnasieskola. Alla dessa samarbeten gagnar medborgarna genom att samlad expertis tas till vara och skattepengarna räcker till mer.

  Utan spaning, ingen aning är något av en devis i det kommunala arbetet. Närheten till Stockholm och träffpunkterna där ger extra goda möjligheter att hämta inspiration från omvärlden. Vi har givande internationella relationer och samarbetar ofta i projekt, bland annat med våra vänorter.

 • Vi tänker på miljön - du får leasa miljöbil

  Vi vill uppmuntra medarbetare som ska byta bil att välja en miljöbil. Du har därför möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil under tre år och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag. Erbjudandet gäller alla tillsvidareanställda som inte fyllt 62 år. Det bidrar till att koldioxidutsläppen minskar och det blir en ökad efterfrågan på miljövänliga bränslen.

 • Tykom - en aktiv personalförening

  Vår populära personalförening Tykom är helt ideell och drivs av medarbetare i Tyresö kommun. Tykom arrangerar många olika aktiviteter, såsom teaterbesök, konstvisningar, resor till europeiska storstäder med mera. Genom Tykom får du som medarbetare även rabatter på olika ställen, till exempel subventionerat träningskort på Friskis&Svettis i Tyresö.

  Tykom anordnar även motionspass i gympa och yoga under veckorna.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15