Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation


Vår enhet Hanvikens skola med integrerat fritidshem för de yngre åldrarna.

Tf Rektor: Ami Thunqvist
Övergripande ansvar för hela enheten. Ansvarar för förskoleklasser och elevhälsoteam.
Biträdande rektor: Maria Nyberg ansvarar för årskurs F-6 och fritidshem.

Skolformer: Förskoleklasser och grundskola år 1-6 samt fritidshem
Elevantal läsåret 16/17:  450
rskoleklass: 90
Fritidshem: ca 320

Antal anställda: 66


Publicerad av: Susanna Neill

Senast uppdaterad: 2018-01-12

Högermeny