Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vårt gemensamma ansvar-Förväntansdokument

Skolans och hemmets gemensamma ansvar för eleverna skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling och lärande

Förväntan på skolan

Detta kan du som förälder och elev förvänta dig av oss, personal på Hanvikens skola

 • vi arbetar för att skapa trygghet för alla
 • vi möter alla med respekt, hänsyn och vänlighet
 • vi arbetar med jämställdhet
 • vi vill att alla ska känna att "jag duger och jag kan!
 • vi organiserar undervisningen så att alla barn ska kunna nå de mål som finns i läroplan och skolplan
 • vi tar alltid itu med kränkande behandling som t ex mobbing
 • vi hjälper barn att hantera konflikter
 • vi arbetar för att barnen ska lära sig ta ansvar för sig själva och sitt skolarbete
 • vi har utvecklingssamtal två gånger per år
 • vi strävar efter att du som förälder ska känna dig delaktig i ditt barns tid på Hanvikens skola

Förväntan på elev

Detta förväntar vi oss av dig som elev på Hanvikens skola

 • att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt
 • att du gör ditt bästa för att alla i skolan ska trivas
 • att du kan samarbeta och arbeta i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen
 • att du gör ditt bästa under skoldagen
 • att du berättar för någon vuxen om du utsätts för kränkande behandling
 • att du sköter egna arbetsuppgifter och läxor samt hjälper andra som behöver din hjälp
 • att du passar tider
 • att du har med dig den utrustning du behöver för dagen
 • att du respekterar att skolan är en arbetsplats och alla där har rätt till arbetsro

Förväntan på förälder

Detta förväntar vi oss av dig som är förälder till en elev på Hanvikens skola

 • att du håller kontakten med personal i skola och barnomsorg för att ditt barn ska trivas och utvecklas på Hanvikens skola
 • att du tar kontakt med berörd personal om du har frågor och synpunkter. Vi kan bara förändra och förbättra det vi får kännedom om
 • att du intresserar dig för ditt barns hemuppgifter och tar det slutgiltiga ansvaret för att uppgifterna sköts
 • att du hjälper ditt barn att komma utvilat till skolan
 • att du tar del av ditt barns skolvardag, läser hembrev och information och skickar tillbaka svarslappar
 • att du hjälper ditt barn att ha rätt utrustning och vara förberedd för sin skoldag
 • att du är uppmärksam på om något barn utsätts för obehag och ser till at personalen får veta detta
 • att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
 • att du anmäler om barnet är frånvarande, på skolportal eller via telefon till skolan

 

 


Publicerad av: susanna.neill@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-09-07

Högermeny