Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolans vision

En hälsofrämjande livsstil

Vår vision: Hanvikens barn kan, vill och vågar möta framtiden med glädje.

Vårt syfte är:

Ge elever och personal en god fysisk, psykisk och social grund som ger en hälsofrämjande livsstil.

Vårt mål är att:

-Värdegrunden skall genomsyra skolans arbete.
-Uppmuntra till fysiska och sociala aktiviteter.
-Skapa sammanhang och begriplighet för medarbetare och elever. 
-Bibehålla låg sjukfrånvaro/hög frisknärvaro hos personalen.

Delmål

Elever erbjuds fysiska aktiviteter genom att vi bland annat samarbetar med idrottsföreningar via ”Idrottslyftet”. Eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter vilket kan ge ett fortsatt intresse att fortsätta aktivera sig fysiskt i någon förening.

Att i den dagliga verksamheten öka elevers inflytande i undervisningen och på fritidshemmet genom bl.a. klassråd, elevråd, trygghetsråd och matråd.

Elevens valdag med varierande aktiviteter år 3-6      Stafett


Publicerad av: Susanna Neill

Senast uppdaterad: 2016-07-13

Högermeny