Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Mål och åtaganden

Vi som arbetar här vill att alla barn som går i Hanvikens skola ska

 

 • få kunskaper och färdigheter för sin fortsatta färd genom livet
 • utveckla sin sociala kompetens och sin ambitionsnivå för vidare studier
 • gå till Hanvikens skola med glädje och stolthet.

 

 
                  

Samarbete främjar elevens möjligheter
att utvecklas optimalt.

                           


Vår inlärningsfilosofi är att alla barn har förmåga att lära och utvecklas. Vi arbetar i arbetslag där de äldre eleverna är faddrar för de yngre. Årskursen har flera ansvariga pedagoger. Inom årskursen har vi möjlighet till en flexibel gruppering för att eleven bättre ska nå målen.

Ett ständigt pågående värdegrundsarbete i klassrummet och i trygghetsrådet är några exempel på vårt arbete med att förebygga mobbing.

Vårt mål är att alla elever skall uppnå kunskapskraven i LGR 11.

Hur skolan arbetar mot målen

Skolan arbetar utan timplan. Detta innebär att det centrala innehållet och kunskapskraven i den nya läroplanen, LGR 11, styr undervisningen inom den garanterade totala undervisningstiden.
I all undervisning används elevens tidigare kunskaper som utgångspunkt för nya mål. Det betyder att eleven arbetar med egna mål som sätts tillsammans med läraren. Att samarbeta i olika grupperingar ökar elevens möjligheter att bli medveten om sitt eget lärande samtidigt som den sociala förmågan tas tillvara och utvecklas. Elevens egen dokumentation är en viktig del i inlärningsprocessen.

Information om barnets utveckling och studieresultat

 • Vi  arbetar med elevanpassat lärande.
 • Vi arbetar med läsutvecklingsschema, LUS.
 • Vi stämmer av att eleverna uppnår eller förväntas uppnå kunskapskraven.
 • Vi erbjuder dig utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn.
 • Vi upprättar individuella utvecklingsplaner, IUP, tillsammans med dig och ditt barn.
 • Vi gör åtgärdsprogram när behov finns.
 • Vi gör diagnostiska prov och nationella prov.
 • Vi har regelbunden kontakt med dig som förälder.
 • Vi samarbetar med dig som förälder för ditt barns bästa.

 


Publicerad av: Susanna Neill

Senast uppdaterad: 2015-09-07

Högermeny