Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Hanvikens skolas fritidshem

Skolans traditionella fotbollsmatch mellan lärarna och år 5.Traditionsenlig fotbollsmatch mellan år 6 och personalen

Skolan har sex fritidshemsavdelningar. Dessa är knutna till respektive årskurs.
Fritidshemmets pedagoger arbetar under skoltid med skolsamverkan för att tillsammans med lärarna ta tillvara på elevernas olika sätt att lära. Eftermiddagen är fritidshemsbarnets fria tid med möjlighet till aktiviteter. 

Verksamhetsbeskrivning

 

Barnens ansvar och inflytande

 • Stormöte vid behov där alla har möjlighet att tala om vad man anser, önskemål och förändringar av verksamheten.
 • Barnens fria val att delta i planerade aktiviteter på fritidstid, förutom uteverksamhet och mellanmål.

Samverkan med föräldrarna

 • Genom daglig kontakt (hallkontakt), föräldramöten, föräldrafika.
 • Personalen får genom skolsamverkan en samlad bild av barnets färdigheter, intressen, utveckling och kamratrelationer.

Värdegrunden

 • I det dagliga arbetet är värdegrunden ständigt aktuell bl.a. genom att barnen ska känna sig välkomna i en anda av respekt för individen och gruppen (sociala likväl som inlärningsgrupper). Diskussioner förs varje dag om hur vi människor beter oss mot varandra och vad som önskas beträffande artighet, respekt för varandra samt regler och normer för att kunna fungera tillsammans.

Barnens behov av lek

 • För att tillgodose barnens behov av grovmotorisk lek och uteverksamhet är vi ute varje dag före och/eller efter mellanmålet. Vid bra väder och under den ljusa delen av året är vi ute en större del av eftermiddagen. Då erbjuds olika aktiviteter efter årstid. 
 • Inomhus finns möjlighet till rollekar, bygglek och fritt skapande.
 • Vi använder gymnastikhallen. Där föreslår barnen vilka lekar och övningar vi ska göra tillsammans. 

Barnens behov av skapande verksamhet

 • Det finns alltid ett grundmaterial framme med papper, pennor, färgpennor, saxar, lim, pärlor m.m. som barnen kan använda när de så önskar.
 • Varje vecka erbjuds ett nytt ”pyssel” för dem som önskar prova ett nytt material eller skapa enligt förslag.
 • I samband med årets helger och högtider är den skapande verksamheten inriktad på denna.

Barnens behov av avkoppling

 • Inomhus har barnen möjlighet att ensamma eller tillsammans med andra barn eller vuxna spela sällskapsspel, dataspel, läsa, rita och måla och ibland se filmer tillsammans. 

Barnens behov av omsorg och omvårdnad

 • Personalen är flexibel och lyhörd för barnens behov av tröst, omvårdnad, konfliktlösning och förmåga att ta eget ansvar.

 

 


Publicerad av: Susanna Neill

Senast uppdaterad: 2016-04-13

Högermeny