Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghet och arbetsro

Alla skolor har mobbning i någon form, men det går att motverka och stoppa. Det kan vara svårt att skilja på mobbing från så kallade vanliga konflikter och bråk.

 Mobbinggruppens logga

Hur arbetar vi för att förebygga mobbing eller kränkning

 

Trygghetsrådet är ett forum där två elevrepresentanter från varje klass och minst en personal regelbundet träffas för att prata och skapa trygghet och på detta sätt förebygga mobbing och kränkningar. Information och tips från trygghetsrådet tas sedan upp på respektive klassråd.

I arbetslagen har man regelbundna "barnprat" där man försöker lösa eventuella uppkomna incidenter.

Ärenden som ej kan lösas i arbetslaget går vidare till elevhälsoteamet.

Rastvärdar

Alla raster har personal som deltar i rastverksamheten på skolan. Personalen bär skolans gula västar för att vara lätta att hitta.

 


Publicerad av: Susanna Neill

Senast uppdaterad: 2015-10-29

Högermeny

Relaterad information