Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Utvecklingssamtal HT16

Publicerad den: 2016-10-05

Den här terminen har skolan valt att genomföra elevledda samtal.
Samtalen kommer att genomföras v. 42.

Läroplanen, Lgr 11, lägger stor vikt vid elevens förmågor att resonera, reflektera och analysera. Elevledda utvecklingssamtal ger eleverna möjlighet att bli mer delaktiga i sitt eget lärande och sin utveckling samt ökar medvetenheten om kunskapskraven.

Vårt långsiktiga mål är att eleverna ska få bättre självkännedom samt att föräldern ska få större inblick i skolarbetet och i sitt barns utveckling.

Inför utvecklingssamtalet kommer vi under skoltid förbereda eleverna så att de känner sig trygga i sin roll som samtalsledare.

Ni kommer få samtaltiderna hemskickade. Om given tid inte passar, byter ni själva sinsemellan och meddelar mentorn snarast.

Hälsningar

Pedagogerna på Hanvikens skola


Publicerad av: susanna.neill@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-05

Högermeny