Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Samråd kring alternativa inriktningar

En översiktsplan tas fram i flera steg där du kan påverka på olika sätt. Synpunkterna från den tidiga dialogen sammanställdes till ett samrådsförslag som distribuerades till alla hushåll och till många andra intressenter. Samrådet skedde våren 2015.

Den tidiga dialogen hösten 2013 var ett första steg i att inkludera Tyresöborna i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Läs mer om den tidiga dialogen.
I  samrådsfasen som pågick 20 februari – 20 april 2015, hade man chans att påverka igen. Samrådsunderlaget skickades ut till alla hushåll i Tyresö.

Vad händer om vi blir 20 000 fler Tyresöbor?

I den tidiga dialogen Tyck om Tyresö 2035 önskade sig många Tyresöbor mer service, större utbud av butiker och tätare kommunikationer. Genom att möjliggöra för verksamhetslokaler och fler boende kan vi skapa förutsättningar för både fler arbetsplatser och bättre service. Men på vilket sätt ska Tyresö växa? Vad ska vi satsa på?

Samrådshandlingen innehåller två framtidsbilder och ett jämförelsealternativ - olika strategier för hur Tyresö kan växa. Den belyser också konsekvenserna av de olika strategierna och ger ett gediget faktaunderlag. I fortsatt dialog med dig som bor eller verkar i Tyresö vill vi nu plocka ut det bästa av de olika strategierna till en attraktiv och genomförbar helhet. Målet är att ta fram det positiva i olika delar av kommunen, förbättra och stärka områdets särart.

Tyck till! Vilka delar gillar du?

Cirka 900 personer och flera intresseorganisationer tog chansen att vara med och forma framtidens Tyresö. Vi annonser, Facebook, nyhetsbrev med mera uppmanades Tyresöbor att ta del av samrådshandlingen, fundera och berätta vad i framtidsbilderna de gillar respektive ogillar.

För att uppmuntra till diskussion med familj och vänner – fanns även nedladdningsbart pyssel för yngre familjemedlemmar och en quiztävling. Fram till den 20 april kunde alla framföra sina åsikter på olika sätt:

 • Tycka till via webbaserat formulär
 • Via post till samhällsbyggnadsförvaltningen på adressen Tyresö kommun, 135 81 Tyresö.
  Märk kuvertet med »Tyresö 2035«.
 • via e-post 2035@tyreso.se

Träffa oss och diskutera

 • Öppet hus. Träffa kommunföreträdare i lokal vid inomhustorget i Tyresö centrum den 11–12 april, kl 12-16. Då kan du ställa frågor om och diskutera framtidsbilderna.
 • Föreningar, organisationer eller företag är välkomna att boka ett möte med översiktsplaneraren. E-posta till 2035@tyreso.se
 • Delta i en stadsvandring om Tyresös framtid under Promenadfestivalen vecka 16.
  Stadsvandringarna utgår från Bollmora kyrka. Tid cirka 1 timme.
  - Tisdagen 14 april 2015, kl 14
  - Torsdagen 16 april 2015, kl 18

För barnen – Lek dig till en bättre värld

 • Tycker du om att leka och säga vad du tycker? Anmäl dig här till en Retoy barnfokusgrupp den 11 april 2015 kl 13–14 i Tyresö centrum. Läs detta innan du anmäler ditt barn.
 • Vill du få nya leksaker? Ta med dina gamla och byt ut dem på en Retoy bytesaktivitet i Tyresö centrum lördag den 11 april kl 13–15.
 • LEK MED KARTAN Känner du igen Tyresö? Kan du hitta var du bor? Färglägg och rita in det du tycker ska finnas i kommunen. Hitta inspiration i framtidsbilderna i tidningen TYCK OM TYRESÖ 2035. Tyresökarta att färglägga
  Kartan kan också hämtas i kommunens Servicecenter.
 • MIN PLATS I VÄRLDEN. Rita upp din egen värld och lär dig om hur Tyresö passar in i den. Så gör gör du.

Delta och följ diskussionen på

 • Facebook facebook.se/tyresokommun
 • Twitter@tyresokommun
 • Instagram#tyreso2035 - dela dina bilder på platser att bevara eller förändra, eller diskutera andras bidrag

Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-15

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2