Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Granskning av utvecklat förslag

Under granskningsfasen 1 juli - 31 oktober 2016 hade medborgare, företagare, föreningar och andra intressenter åter möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Skyltning för dialog under granskningsfasen.I slutet av augusti fick alla Tyresöbor och alla fritidsboende hem en kortversion av förslaget i brevlådan. Frågan som ställdes var: Är vi på rätt spår? Vad i förslaget skulle du vilja ändra på?

Under granskningsfasen ordnades flera möjligheter till möte och diskussion. Skyltar sattes upp runt om i kommunen för att sporra till engagemang. Sociala medier användes också och översiktsplaneraren hade stafettpinnen för vårt Instagramkonto under två veckor - i juli och september. 

Under granskningsfasen inkom cirka 250 synpunkter och planen ska nu justeras inför antagande våren 2017. I denna fas lämnades det in färre synpunkter från privatpersoner, men fler från föreningar och andra remissinstanser. Detta då det konkreta förslaget gav begränsade möjligheterna att bidra med nya idéer och förslag, jämfört med tidigare dialog och samråd.

Sammanfattningsvis kan sägas att det ses som positivt med fler bostäder om känslan av "stad nära naturen" bevaras. Merparten är därmed positiva till centrumutvecklingen och att gröna stråk stärks och fler naturreservat bildas. Tanken att utveckla Trinntorp till en starkare kontaktpunkt mot skärgården ses också som positivt. En viktig synpunkt som inkommit är att påverkan på trafik och miljö behöver förtydligas. Den färdiga översiktsplanen kommer därför att mer konkret beskriva vilka åtgärder som ska göras för att minimera påverkan

 

Under granskningsfasen kunde medborgarna delta och följ dialogen på:

 • TYCK TILL via webbformulär  
 • FACEBOOK facebook.se/tyresokommun
 • TWITTER @tyresokommun
 • INSTAGRAM #tyreso2035
 • Via e-post 2035@tyreso.se
 • Via post till stadsbyggnadsförvaltningen på adressen Tyresö kommun, 135 81 Tyresö. Märk kuvertet "Tyresö 2035"

Träffar med politiker och tjänstemän 

 • Träffa oss på Tyresöfestivalen 3 september 2016
 • balkongen utanför kommunhusets entré följande
  torsdagar klockan 16–19: 25 augusti, 1 september, 29 september,
  samt fredagen 28 oktober, kl 13-16

Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-19

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2