Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så har dialogen kring framtidens Tyresö skett

En översiktsplan tas fram genom dialog i flera steg. Synpunkterna från den tidiga dialogen sammanställdes i ett samrådsförslag. Ett utvecklat förslag ställdes sedan ut för granskning. Nu är den färdiga planen antagen och ska genomföras fram till år 2035.

Den tidiga dialogen hösten 2013 var ett första steg i att inkludera Tyresöborna i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Läs mer om den tidiga dialogen.

I  samrådsfasen som pågick 20 februari – 20 april 2015, hade man chans att påverka igen. Samrådshandlingen innehåller två framtidsbilder och ett jämförelsealternativ - olika strategier för hur Tyresö kan växa. Samrådsunderlaget skickades ut till alla hushåll i Tyresö. Läs mer om samrådet.

Granskning av ett utvecklat förslag pågick 1 juli till 31 oktober 2016. Läs mer om granskningen.

Vad händer om vi blir 20 000 fler Tyresöbor?
I den tidiga dialogen Tyck om Tyresö 2035 önskade sig många Tyresöbor mer service, större utbud av butiker och tätare kommunikationer. Genom att möjliggöra för verksamhetslokaler och fler boende kan vi skapa förutsättningar för både fler arbetsplatser och bättre service. Men på vilket sätt ska Tyresö växa? Vad ska vi satsa på?

Alla idéer och önskemål från Tyresöbor och andra intressenter samlade vi ett samrådsförslag som skickades ut till alla hushåll, samt myndigheter, föreningar och organisationer som berörs av hur Tyresö utvecklas långsiktigt. Igen fick vi in över 1000 tankar, idéer och önskemål. Dessa vävdes samman i ett utvecklat förslag, en granskningshandling enligt plan- och bygglagen. Därefter justerades planen och den färdiga planen gick till beslut i kommunfullmäktige. 

Från förslag till genomförande!

Granskningen av det utvecklade förslaget till ny översiktsplan avslutades 31 oktober 2016. Alla yttranden gicks igenom och förslaget justerades utifrån inkomna synpunkter. Det slutliga förslaget antogs av kommunfullmäktige 18 maj 2017 och vann laga kraft i mitten av juni.

Nu påbörjas arbetet med att genomföra de markanvändningsförslag som beslutats. I det arbetet är markägare, fastighetsföretag, kommunen och alla Tyresöbor med flera viktiga. 


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-13

Högermeny

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen i korthet

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2