Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

KLART: Tidig dialog - kom med idéer!

I den tidiga dialogen frågade vi efter visionära idéer för framtidens Tyresö! Vi fick förslag och synpunkter från Tyresöbor, företagare, föreningar med flera.

Tidig dialog - första steget i planprocessen när beslut om start beslutats Under rubriken Så genomfördes den tidiga dialogen kan du läsa mer om hur du idéer och synpunkter har kunnat lämnas och där finns också en sammanställning av synpunkterna.

Ta del av resultatet

Resultatet av dialogen presenteras i en sammanställning som du kan ladda ner under Relaterad information. Där finns också en länk till resultatet av den webbenkät som genomfördes via en webbkarta.

Mer planeringsunderlag

Samtidigt som vi samlat in idéer och förslag jobbar vi med att ta fram planeringsunderlag och ta reda på hur marken i kommunen kan användas. Där ingår bland mycket annat en grönstrukturplan, trafikstrategi, boendeplaneringsprogram och kulturmiljöinventering.

Här finns det planeringsunderlag som är klart.

Målet är att ta fram ett förslag på ny översiktsplan till nästa skede i planprocessen: samrådet.

När? Den tidiga dialogen började den 7 september och pågick till den 31 oktober 2013.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2