Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

KLART: Samråd om förslag

Samrådet pågick 20 februari - 20 april 2015. Därefter bearbetades inkomna synpunkter och ett utvecklat förslag gjordes klart för granskning.

planprocess_samråd_rosaTill samrådet fanns det ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget bestod av två olika framtidsbilder och ett jämförelsealternativ. Under två månader hade man möjlighet att läsa förslaget och lämna synpunkter.

Cirka 900 personer tog chansen att tycka till och berätta vad de tycker är bra respektive mindre bra i de olika alternativen.

Under samrådet genomförde kommunen olika aktiviteter för att göra det enklare att förstå förslaget och lämna synpunkter på det.

Samrådshandlingen skickades ut till alla hushåll veckan innan samrådet startade. I en bilaga till samrådstidningen finns planeringsunderlag och hållbarhetsbedömningar av de tre olika inriktningarna.

Bägge delarna kan laddas ner och läsas som bläddringsbar pdf. Föreningar och företagare kan hämta egna exemplar i kommunens Servicecenter.

Ladda ner kartorna från samrådstidningens bilaga i större format.

När? Samrådet pågick 20 februari - 20 april 2015.

Hur? Läs om hur man kunde lämna synpunkter och om aktiviteter kring samrådet.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2