Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Planuppdrag - vad är det vi ska göra?

I december 2012 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunens tjänstemän att ta fram en ny översiktsplan för Tyresö. Här kan du läsa om bakgrunden till beslutet.

Kommunfullmäktige konstaterade i sitt beslut i december 2012 att kommunens gällande översiktsplan i stort sett är aktuell. Men att ta fram en ny översiktsplan tar tid och därför beslutade kommunstyrelsen om ett planuppdrag.

Till grund för besluten ligger en uppföljning av översiktsplanen från 2008 samt tillhörande tjänsteskrivelse (aktualitetsprövning) och ett planuppdrag. Dessa hittar du som pdf-dokument under Relaterad information.

Efter att ha fått sitt planuppdrag började kommunens tjänstemän att planera för arbetet med en ny översiktsplan. Tjänstemän från kommunens alla förvaltningar och förbund medverkar i projektet. I september 2013 startade den tidiga dialogen och då bjöds medborgare, näringsidkare, föreningar med flera in till att bidra med synpunkter.

Kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor (MSU) är styrgrupp. Styrgruppen beslutar bland annat i administrativa frågor av större vikt, till exempel budget och tidsplaner. Styrgruppen ska följa och stödja projektarbetet samt värdera och diskutera de förslag som projektgruppen utarbetar.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-19

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2