Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Planprocess

Planprocessen styr hur översikts- och detaljplaner tas fram. Den regleras i plan- och bygglagen. Planprocessen ska pröva om ett förslag till användning av marken är lämpligt.

Översiktsplaneprocessen

Arbetet med Tyresö kommuns nya översiktsplan inleddes 2013. I maj 2017 antogs den färdiga planen. I juni 2017 vinner planen laga kraft.  


Läs mer om de olika stegen i planprocessen

 • Planuppdrag - vad är det vi ska göra?

  I december 2012 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunens tjänstemän att ta fram en ny översiktsplan. Här kan du läsa om bakgrunden till beslutet.

 • KLART: Tidig dialog - kom med idéer!

  Vi tar fram underlag och undersöker hur marken i kommunen kan användas. Nu vill vi få in idéer och förslag från kommuninvånare, företagare, föreningar med flera.

 • KLART: Samråd om förslag

  Vi är färdiga med ett förslag till ny översiktsplan. Du har minst två månader på dig att läsa förslaget och komma med synpunkter.

 • KLART: Utvecklat förslag – granska under utställningen

  Efter att ha lyssnat på idéer och synpunkter har vi nu tagit fram ett nytt, utvecklat förslag till översiktsplan. Dags för en sista granskning! Även nu har du möjlighet att tycka till.

 • Färdig plan - nu genomför vi

  När översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft är det dags att genomföra de markanvändningsförslag som beslutats.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2