Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Webbkarta visar vad Tyresöbor vill

Publicerad den: 2014-02-11

En del av översiktsplaneringens tidiga dialog skedde via en interaktiv webbkarta. Nu kan du ta del av var de Tyresöbor som deltog har sina favoritplatser, vad de inte gillar, var de vill ge plats för nya grannar och vilka miljöer de vill bevara.

Ungefär 120 personer tyckte till i webbkarte-enkäten*. Översiktsplaneraren Carolina Fintling Rue går nu igenom deras synpunkter tillsammans med alla synpunkter från de 2.000 besökarna i rosa byggboden, från möten med föreningar och ungdomar samt från sociala medier.

- Jag har stor nytta av alla synpunkter, säger Carolina Fintling Rue. De har gett allt från konkreta idéer om platser för förtätning till mer, nästan filosofiska, resonemang om upplevelser av olika platser. Alla synpunkter från den tidiga dialogen kommer att ge samrådsförslaget extra krydda då vi, genom Tyresöbornas nytänkande, kan våga ta ut svängarna lite inom vissa områden.

Webbkarteenkät - så tolkar du webbkartan

Hitta enkätresultatet i webbkartan

Så hittar du - steg för steg

Direktlänk till webbkartan

 

Samråd kring förslag 2015

­Carolina Fintling Rue har större delen av 2014 på sig att ta fram ett samrådsförslag. Det förväntas antas av politikerna i slutet av året. Då bjuds alla Tyresöbor, fritidsboende, företagare och föreningar in till samråd och får åter möjlighet att påverka.

Under minst två månader i början av 2015 har du möjlighet att läsa förslaget och lämna synpunkter. Till samrådet kommer kommunen att planera olika aktiviteter för att göra det enkelt för dig att förstå förslaget och lämna synpunkter på det.

- Tyresöborna har många tankar och önskningar om hur framtidens kommun ska vara. Det tackar vi för, säger Carolina Fintling Rue.

 

*) Tyvärr var det en tid tekniska problem i vissa webbläsare. Enkäten låste sig halvvägs och inlagda svar registrerades bara om enkäten fullföljdes. Vi beklagar om du råkade ut för detta.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-02-11

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2