Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Tyresö först i Sverige med FN:s nya hållbarhetsmål

Publicerad den: 2016-06-30

FN:s medlemsländer har fastslagit 17 globala mål som ska gälla fram till 2030. Tyresö är först ut i landet med att ta hänsyn till målen i översiktsplanens hållbarhetsbedömning. Det ger ett bredare perspektiv på hållbarhet – inte bara miljö och folkhälsa.

– Det känns väldigt bra att tydligt koppla vår planering även till de globala målen. Vi skapar ju vår framtida värld tillsammans och måste då börja med oss själva, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M).

Uppdraget att bedöma hur hållbart Tyresö kommuns förslag till ny översiktsplan är, gick till White arkitekter AB. Någon modell för hur FN:s globala mål skulle inkluderas fanns inte, då Tyresö var först ut att efterfråga detta.

– Det var en utmaning och väldigt inspirerande att hitta metoder för att omsätta globala strategidokument till planeringsvägledning och praktisk handling på lokal nivå, säger Åsa Keane, specialist på hållbar stadsbyggnad och ekosystemtjänster hos White.

– Vi fick börja med att utarbeta en metod för att bedöma konsekvenser och bidrag till att nå de globala målen. Det arbetet bekostades av interna medel från White Research Lab, säger hon och berättar att de börjat fundera på hur man skulle kunna utveckla indikatorer för att följa arbetet mot målen på olika platser:
– Tydliga indikatorer, exempelvis kontinuerliga mätningar av buller och luftföroreningar skulle ge ökad förståelse för hållbarhetsfrågorna.

Att mäta hållbarhet mot FN:s mål ligger helt i linje med vad som framkommit i dialogen med Tyresöbor kring Tyresös översiktsplan och utveckling. Den har gett ett tydligt besked om att Tyresös identitet skapas genom att vi i all samhällsbyggnad tänker hållbart, mänskligt, grönt och blått.

Fakta om FN:s globala mål

Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att anta de globala målen. De globala målen är en ny agenda för global hållbar utveckling och är en efterträdare till de milleniemål som varit aktuella fram till 2015. De kommande 15 åren har medlemsländerna enats om att åstadkomma tre saker. Att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen.
Vid översiktsplanering bedöms hållbarheten efter lokala, regionala och nationella mål – vilka oftast rör miljön och kanske även folkhälsan. Genom att bedöma planens hållbarhet mot de globala målen inkluderas även social och ekonomisk hållbarhet.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-06

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2