Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Arkitektstudenter ritar bostadsområde i Tyresö

Publicerad den: 2014-04-07

Som ett elevarbete ska 18 studenter som läser tredje året på KTHs arkitektlinje rita bostäder i Tyresö kommun. Projektet är avsett att inspirera till debatt om arkitektur i Tyresö.

Besökare pratar med arkitektstudenter i centrumMonica Glad är en av dem som pratade med studenterna. Hon ville att de skulle tänka på hur man bygger lägenheter, att det ska finnas gott om garderober.

För att konkretisera uppgiften ska studenterna få föreslå bebyggelse i ett specifikt område runt Tyresö gymnasium. Arkitektstudenternas uppgift är att ta fram förslag på bebyggelse som genom sin arkitektur stärker grönstråket (Wättingestråket) och fungerar som en länk mellan stadsdelen Bollmora med Granängsringen, Barnsjöns naturområde och radhusbebyggelsen i Krusboda.

För att utnyttja studenternas kreativitet har de fått fria ramar. De får själva bestämma om de vill skissa på flerbostadshus, studentlägenheter, småhus eller radhus. Det är också valfritt att inkludera gymnasiet i de nya skisserna eller inte. De kan alltså både föreslå bara bostäder eller en kombination av skola och bostäder i det aktuella området. Om de inkluderar gymnasiet så är det fritt att föreslå ombyggnation eller helt ny skola.

- Vi hoppas att förslagen ska vara visionära och visa på hur arkitektur kan utveckla platser. Vårt mål är att skapa nyfikenhet och medvetenhet kring arkitektur, säger översiktsplaneraren Carolina Fintling Rue.

Följ studenternas arbete och säg din mening

DialogExamensarbetet utförs nu under våren 2014. Fredagen den 11 april, klockan 10–16, kommer arkitektstudenterna sitta på torget i Tyresö centrum och arbeta. De kommer att visa de skisser de tagit fram till dess och hoppas på en dialog med intresserade Tyresöbor och företagare.

Det färdiga elevarbetet kommer att presenteras för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och ställas ut offentligt så att alla Tyresöbor kan ta del av den. Kanske kommer en del nya tankar med i förslaget till ny översiktsplan.

Detta är i detta område som arkitektstudenterna ska skissa på bostäder.Det är i det inringade området som arkitektstudenterna ska skissa på bostäder.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-20

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2