Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nyhetslista_Framtidens Tyresö

 

 • 05 februari 2018 Skola

  Tyresö gymnasiums elever lyckas väl!

  Vi har sedan länge haft stora framgångar med våra yrkesprogram. Här kan du läsa om vad några av våra tidigare elever gör i dag.

 • 29 maj 2017 Stadsplanering

  Så ska Tyresö utvecklas!

  Tyresös attraktivitet och kvaliteter nära storstad och natur ska stärkas samtidigt som vi bidrar till en god utveckling av Stockholmsregionen. Översiktsplanen, som tagits fram i dialog med Tyresöbor, visar hur kommunen kan få 60 000 invånare år 2035.

 • 18 maj 2017 Stadsplanering

  Tre strategier för en hållbar utveckling av Tyresö

  Utveckling av centrum i olika storlek, tydliga stråk och värna det "gröna och blå" har varit centrala strategier i arbetet med att planera för hur Tyresö ska vara år 2035.

 • 18 maj 2017 Stadsplanering

  Nu är översiktsplanen Tyresö 2035 antagen

  Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 18 maj 2017. Den visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035. Tack alla som bidragit med idéer och synpunkter under medborgardialogen.

 • 30 juni 2016

  Tyresö först i Sverige med FN:s nya hållbarhetsmål

  FN:s medlemsländer har fastslagit 17 globala mål som ska gälla fram till 2030. Tyresö är först ut i landet med att ta hänsyn till målen i översiktsplanens hållbarhetsbedömning. Det ger ett bredare perspektiv på hållbarhet – inte bara miljö och folkhälsa.

 • 07 juni 2015

  Tidningsbilaga om boende och byggande i Tyresö

  I Dagens Nyheter den 7 juni fanns en bilaga om Tyresö – om boende och byggande, naturupplevelser, fritid, kultur och annat som kännetecknar kommunen.

 • Prenumerera
  1  2  Nästa »

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2