Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Den nya översiktsplanen för Tyresö kommun visar på hur Tyresö kan utvecklas fram till år 2035. Arbetet med att ta fram planen "Tyresö 2035" har pågått i fyra år i nära dialog med medborgare, föreningar och företagare. 

Nu är översiktsplanen Tyresö 2035 antagen och arbetet med att genomföra den kan påbörjas.

Så ska Tyresö utvecklas!

Tillsammans formar vi Tyresö
29 maj 2017 Stadsplanering

Tyresös attraktivitet och kvaliteter nära storstad och natur ska stärkas samtidigt som vi bidrar till en god utveckling av Stockholmsregionen. Översiktsplanen, som tagits fram i dialog med Tyresöbor, visar hur kommunen kan få 60 000 invånare år 2035.

Läs mer om översiktsplanen Tyresö 2035

Tre strategier för en hållbar utveckling av Tyresö

Hållbarhet är en viktig del av Tyresös identitet
18 maj 2017 Stadsplanering

Utveckling av centrum i olika storlek, tydliga stråk och värna det "gröna och blå" har varit centrala strategier i arbetet med att planera för hur Tyresö ska vara år 2035.

Läs mer om strategierna
 

Fler nyheter

 • 29 november 2017

  Tyresö pratade hållbarhetsmål på webbinarium

  Först i Sverige med att ta hänsyn till FN:s senaste hållbarhetsmål i en översiktsplan. Då fick Tyresö kommun chansen att berätta mer om sitt arbete i ett webbinarium som arrangerades av Sveriges ekokommuner.

 • 18 maj 2017 Stadsplanering

  Nu är översiktsplanen Tyresö 2035 antagen

  Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 18 maj 2017. Den visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035. Tack alla som bidragit med idéer och synpunkter under medborgardialogen.

 • Fler nyheter Prenumerera
Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen i korthet

Se filmen om översiktsplanen

Se filmen om översiktsplanen

Vad är en översiktsplan? Vad skiljer Tyresös nya översiktsplan från den gamla? Och hur har egentligen översiktsplanen tagits fram?

Klicka på bilden för att se intervjun med projektledaren Emma Sheperdson.

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2