Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Villekulla

Barngruppen består av 3-6 åringar. Vi delar in barngruppen i mindre grupper för olika typer av aktiviteter. Då erbjuds exempelvis utomhusvistelse, skapande verksamhet och rörelseaktiviteter av olika slag.

Det mesta av materialet på avdelningen finns tillgängligt så att barnen själva kan ta fram det de vill leka eller arbeta med.

Vi är ute på förmiddagar fram till lunch. Efter lunch har vi sov/läsvila eller annan lugnare verksamhet/aktivitet. Därefter fria aktiviteter utomhus/inomhus, fortsättningar på projekt med mer.

Under hösten 2014 / våren 2015 låg fokus på språk i olika sammanhang. Skriftspråket är något som barnen på olika sätt visar intresse för på hemvisten och det vill vi ta tillvara och utveckla hos barnen. Barnen har alla fått varsitt skrivhäfte som vi kommer att arbeta med kring skriftspråket hösten 2015/våren 2016. Mer om detta kommer finnas dokumenterat inne på hemvisten.

skriftspråk

Barnen visar också ett stort intresse och stor glädje över rörelse vilket vi har uppmärksammat. Vi kommer att på tisdagar, hela hemvisten tillsammans, att ha rörelse i någon form med lekar, aktiviteter med mer. Vi kommer att ha rörelse utomhus så ofta som möjligt.

Under dagarna finns det en stor variation aktiviteter att välja mellan och utforska. Vi har bland annat provat på att experimentera med elektricitet.

koppla lampa ström

 

Vi som arbetar här heter:

Christer Kauppinen  (förskollärare)

Mehtap Sütcü (barnskötare)

Lena Blomgren  (barnskötare)


Publicerad av: Christer Kauppinen

Senast uppdaterad: 2017-10-06

Högermeny

Kontakt


Villekulla
  • 070-169 85 50