Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Saltkråkan

Barngruppen består av 3-6 åringar. Vi delar in barngruppen i mindre grupper för olika typer av aktiviteter tre förmiddagar i veckan. Då erbjuds exempelvis utomhusvistelse, skapande verksamhet och någon form av rörelselek.

Det mesta av materialet på avdelningen finns tillgängligt så att barnen själva kan ta fram det de vill leka eller arbeta med.

Vi är ute på förmiddagar fram till lunch. Efter lunch har vi läsvila eller annan lugnare verksamhet/aktivitet. Därefter är det valfria aktiviteter utomhus/inomhus.

Under hösten 2015 låg fokus på språk i olika sammanhang. Skriftspråket är något som barnen visar intresse för på hemvisten och det vill vi ta tillvara och utveckla hos barnen.

 skriftspråk

Tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi planerad verksamhet, planerade aktiviteter i mindre grupper. På tisdagsförmiddagar pågår arbetet kring husbesök efter att barnen har visat intresse för deras hemområden (adresser med mer) har vi startat ett arbete kring detta. Vi har en heldag utomhus på torsdagar med de äldsta barnen (blivande skolbarnen), då har vi samarbetsövningar och upptäcker miljön runtomkring oss.

Vi som arbetar på Saltkråkan heter:

Melinda Szell  (förskollärare)

Anastasia Keisoglou (barnskötare)

Vikki Dridi (barnskötare)


Publicerad av: Christer kauppinen

Senast uppdaterad: 2017-10-06

Högermeny

Kontakt


Saltkråkan
  • 070-169 85 52