Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bullerbyn

Bullerbyn och Lönneberga. Bullerbyn och Lönneberga är två småbarnsavdelningar där barngrupperna för närvarande består av 15 barn i åldrarna 1-3 år, på respektive avdelning.

 Vi har dagligen olika pedagogiska aktiviteter där vi uppmärksammar och synliggör alla barn, tränar turtagande, och att lyssna på varandra. Vi strävar efter att barnens dag ska innehålla en väl avvägd dagsrytm, med en varierad och väl planerad, pedagogisk verksamhet.

bullerbyn

Måltider, vila, den fria leken, och vuxenledda aktiviteter ska vara planerade så att växlingar mellan lugna och livliga aktiviteter ingår i en naturlig rytm. Vi jobbar hela tiden med att utveckla och förbättra rutinerna i verksamheten för att det skall fungera så bra som möjligt.
Regelbundna vanor är viktiga för att barnen ska känna trygghet och veta vilka tider som disponeras för olika ändamål.


Miljö

Miljö, olika material, kontakter med andra barn och vuxna ska stimulera barnens utveckling. Stor vikt läggs vid att barnen ska få tid att i lugn och ro avsluta en lek eller en uppgift.
Vi strävar också efter att det alltid ska finnas god tillgång till olika material som spel, pussel, böcker, bygg- och konstruktionsmaterial. Vi försöker se till att inomhusmiljön är ”levande” och skapar små lekhörnor efter barnens nuvarande behov och intressen. Vår innemiljö utformar vi på ett strukturerat och inbjudande sätt där barnen har möjlighet att välja var de vill leka. Det mesta av materialet har vi i barnens nivå för att ge varje barn möjligheten att välja självständigt vad de vill leka med eller arbeta med.

För att barnen ska få de bästa möjligheterna för sin utveckling samarbetar vi mellan avdelningarna. Detta sker naturligt vid de tillfällen då vi öppnar dörren mellan avdelningarna, vilket vi brukar göra på morgonen och på eftermiddagen. Vi äter också frukosten tillsammans.  Barnen får större valmöjlighet under den fria leken och blir även trygga med alla oss pedagoger på ett naturligt sätt.

Barnens intressen och aktiviteter dokumenterar vi i bilder. Barnen som inte har språket får möjlighet att med hjälp av bilderna få utrycka sina känslor. Bilderna fungerar som verktyg för de äldre barnen till att kommunicera och reflektera över sin dag och är även en viktig del i kontakten med hemmet. Föräldrar ges möjlighet att se barnets utveckling, och dokumentationen hjälper barnet att kunna visa vad de gjort under sin dag på förskolan. Det här året fokuserar vi på natur och rörelse i vår dokumentation. 

bullerbyn

Utemiljön erbjuder olika möjligheter för våra barn. Vi har en mindre gård där barnen kan utforska och leka i sin egen takt och som ger trygghet, speciellt under inskolningsperioden, då den stora gården kan vara lite skrämmande med de stora ytorna och alla barn. På stora gården leker barnen tillsammans med alla barn på förskolan, då vi har gemensam utevistelse. Gårdarna erbjuder olika typer av terräng i form av berg och sluttningar som utmanar och ger barnen möjlighet att utvecklas motorisk genom lek samt ger stora möjligheter att leka på ett kreativt sätt och utforska naturen efter egna förmågor.

Mål

Vårt mål är att ha trygga och kompetenta barn som tror på sig själva.  Vår strävan är att ge barn möjlighet, tid och uppmuntran för att söka sig kunskaper och utvecklas genom lek på ett kreativt sätt. Varje dag är vi ute minst en gång. De större barnen har möjligheten att i mindre grupper skapa i vår ateljé, ha aktiviteter där språk, matematik, naturvetenskap och rörelse är i fokus. Fruktstund och sångsamling är en aktivitet där hela gruppen är tillsammans och deltar efter eget intresse och förmågor.

 Vi som arbetar på Bullerbyn är:

Else  (förskollärare)

Ulrika  (barnskötare)

Camilla (barnskötare)


Publicerad av: Christer Kauppinen

Senast uppdaterad: 2017-10-06

Högermeny

Kontakt


Bullerbyn
  • 070-169 85 53