Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Vår Arbetsplan

Vår lokala Arbetsplan är ett stöd för pedagogerna i arbetet med att nå målen enligt förskolans läroplan, Lpfö 98/10 och våra verksamhetsmål samt att ge vårdnadshavare och andra intressenter information om hur vi arbetar på enheten. Under de kommande åren kommer vi att arbeta med att utveckla verksamheten utifrån arbetsplanen för att barnen skall få en verksamhet där de har roligt och utmanas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår förskola

Välkommen till förskolan Sagan, en förskola centralt belägen i Tyresö. Förskolan ligger två minuters gångväg från Tyresö centrum och lika långt ifrån natur och friluftsliv.

Vi arbetar utifrån förskolans Läroplan, Lpfö -98/10 där barns lärande, intressen, nyfikenhet och inflytande är i fokus. Vi ser till alla barns bästa och ser olikheter som en tillgång.

Förskolans utomhusmiljö är en utmanande plats för alla barn, utomhusmiljön erbjuder allt ifrån plana ytor till kuperad skogsterräng med berg och sluttningar. Förskolan har sedan år 2011 en köksträdgård. Köksträdgårdar hos förskolor fungerar som ett pedagogiskt verktyg och är även en del i Tyresö Kommuns klimatstrategi.

Köksträdgården på Sagan är en resurs för att förmedla kulturarvet till barnen och en plats där man kan bedriva undervisning som bygger på att barnen lär sig genom att vara delaktiga i arbetet och skörden.

Vi lägger stor vikt vid barnens fria lek inne och ute, leken är en stor del av barnens vardag och så viktig då det är verktyget barnet använder för att bearbeta upplevelser och känslor.

I rollekar tränar de sig på att samarbeta, ta initiativ och lösa problem. De övar också förmågan att känna empati för varandra.

Just nu har förskolan och enhetens andra tre förskolor Båten, Pusslet och Gunghästen, fokus på "Digitala verktyg i verksamheten"

Barnens lärande och utveckling dokumenteras genom att pedagogerna fotograferar, observerar och reflekterar. Genom dokumentation får barn, föräldrar och pedagoger en insyn i barnets tankar och lärprocesser


Publicerad av: Christer Kauppinen

Senast uppdaterad: 2016-05-31