Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Farmarstugan förskola är en förskola bestående av 5 avdelningar, med barn i åldern 1-5 år. Avdelningarna heter Svalan, Ankan, Regnbågen, Solstrålarna och Stjärnorna.

Förskolan har öppet mellan 06:30-17:30 varje dag, och en gång i månaden stänger vi 15:45 för arbetsplatsträff.

Miljön på Farmarstugan är tillåtande och hela tiden under utveckling. Vi ändrar i miljön utifrån barnens behov och intressen.

Vi arbetar i tema och just nu är temat de fyra elementen (eld, vatten, jord, luft).
Avdelningarna planerar utifrån huvudtemat och arbetar i projektform.
Vi inspirerar barnen och fångar deras intresse.
Med detta tema kan man få in en stor del av  läroplanens mål och enkelt arbeta med tillexempel teknik, matematik, konstruktion, miljö, kretslopp, naturvetenskap, skapande, dans,drama, musik.


Publicerad av: Jitra Hiamchan

Senast uppdaterad: 2017-04-06