Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så här arbetar vi på Farmarstugan

På Farmarstugans förskola arbetar vi utifrån Läroplan för förskolan Lpfö98 och kommunens lokala mål för förskoleverksamhet.

Vårt mål är att skapa en förskola där barnens intresse och nyfikenhet är i fokus. Vi utformar miljön utifrån barnens intressen och önskemål och vi följer upp utvecklingen genom pedagogiskBarns lek dokumentation och reflektion i arbetslaget. I våra nätverksträffar med pedagoger från de andra förskolorna utbyter vi erfarenheter och inspirerar varandra.

 • Alla ska känna sig sedda och välkomna varje dag.
 • Alla ska kunna känna glädje och gemenskap.
 • Alla ska kunna känna trygghet på avdelningen.
 • Alla ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor.
 • Socialt samspel.
 • Ett nära och öppet samarbete med våra familjer.

Under läsåret 2014-2015 tittar vi extra mycket på hur vi tillsammans med barnen kan arbeta med matematik.  

 • Vi arbetar med lägesord, över, under, bakom, framför, på, i, bredvid, inne, ute.
 • Rörelse- arbetar vi med rumsuppfattning och kroppsuppfattning till exempel på rytmiken.
 • Vi letar geometriska former ute och inne, bygg och konstruktion.
 • Lär oss olika mönster genom exempelvis pärlplattor och pussel.
 • På samlingen utvecklar barnen sin förståelse, antal, ordning, talbegrepp och tid.
 • Skogspromenader- vi mäter pinnar, jämför material, längd, vikt och grovmotoriken.

Vi arbetar utifrån att allt lärande startar i en aktivitet och att aktiviteten avgörs av miljön och materialet.


Publicerad av: Jitra Hiamchan

Senast uppdaterad: 2016-09-16