Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitetsgarantier

Barn och föräldrar är välkomna och möts av personalen med öppenhet och respekt.
Vi erbjuder föräldrar organiserade och spontana kontakter med förskolan. Man är alltid välkommen att vara med i förskolan hela dagen, eller bara en stund.
       
Barnens trygghet
Barnens trygghet i vår verksamhet prioriteras av all personal.Helhetssyn, omsorg och att allt ska vara meningsfullt löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Förskoletiden börjar med en väl planerad inskolning.
Vi möter barnen utifrån deras individuella utvecklingsnivå för att stärka barnens självförtroende. Detta gör vi bl a genom att arbeta särskilt med barnets språkutveckling, relationer, förhållningssätt och tillit till varandra.
Barnens övergång från förskolan till förskoleklass inleds med överlämnandesamtal mellan föräldrar och berörd personal.

Påverka lärandet
Göra det möjligt för barnet att kunna påverka sitt lärande.
Vi formulerar tydliga mål utifrån barnets behov tillsammans med föräldrar i individuella handlingsplaner. Barnets språkutveckling prioriteras.
Förskolan är en tillåtande och öppen miljö där barnets nyfikenhet och leklust styr verksamheten.

Tillvarata barnets förmågor
Tillvarata varje barns förmågor och därmed bidra till barnets positiva utveckling.
Våra grundläggande värderingar genomsyrar verksamheten. Aktiviteter erbjuds utifrån barnets intresse. På så sätt skapas tillfällen för barnets sökande efter kunskap där de egna förmågorna lyfts fram. 
Vi arbetar med teman som bygger på barnens idéer och intressen.

Dialog
En dialog förs med föräldrar om verksamhetens innehåll, bl a vid utvecklingssamtal mellan föräldrar och pedagoger, minst en gång/termin.
Föräldrasamtal förekommer också spontant i den dagliga verksamheten.
Vi engagerar föräldrar genom att bjuda till föräldramöten varje år.


Publicerad av: jitra.hiamchan@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-28

Högermeny