Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

Verksamhetsplan

Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Enhetens uppföljningsmetoder:

Varje enhet skriver årsvis en kvalitetsredovisning. Här följer man upp hur arbetet mot målen i Förskolans Läroplan (Lpfö-98) har gått och nya mål sätts för det kommande läsåret.

Varje år undersöker vi genom en föräldra enkät hur nöjda föräldrarna är med vår verksamhet och kan jämföra det mot det övergripande resultatet i Tyresö kommun.

Föräldrar enkät

Barn och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för förskolans kvalitetsarbete.


Publicerad av: Jitra Hiamchan

Senast uppdaterad: 2017-04-06

Högermeny

Föräldraenkät

Föräldraenkät