Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Barn i behov av stöd

Förskolans läroplan betonar vikten av att uppmärksamma och hjälpa barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd.

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Vi strävar efter att inkludera alla barn i den vanliga verksamheten. Det innebär att barn som är i behov av stöd ska få det i sin grupp i förskolan.

Särskilt stöd kan vara

  • specialpedagogiskt stöd
  • konsultinsatser och handledning
  • kompetensutveckling/fortbildning till personal
  • resursförstärkning i ordinarie grupp

Uppföljning/Utvärdering

En särskild handlingsplan upprättas av personal, föräldrar och barn tillsammans. I planen ska det tydligt framgå vilka mål man enas om och vilka insatser man prövar. Planen följs upp och en utvärdering av insatserna görs varje termin. I utvärderingen visas hur man har arbetat och vill arbeta med varje barn.


Publicerad av: kiki.svartgren@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-22

Högermeny