Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös förskolor och skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskola/skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

 

På Strandpärlan använder vi oss av en föräldraenkät som är enhetlig för hela Tyresö kommun.

Vi utvärderar enkäterna på våra arbetsplatsträffar där vi bestämmer vilka områden som behöver förbättras utifrån svaren.


Publicerad av: Marina Westling

Senast uppdaterad: 2016-11-10