Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Språk och kommunikation

Vi samtalar med barnen om vad vi gör och vad vi upplever. Det är viktigt att vi pedagoger medvetet hjälper barnen sätta ord på föremål, händelser och känslor.

Vi utmanar att utmana barnen till eget tänkande, genom att ställa öppna frågor med möjlighet till reflektion.

I samlingar kan barnen få möjlighet att uttrycka sig. Alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig i olika former.

Aktiviteter som främjar denna utveckling:

 • Leken
 • Rim och ramsor
 • Sångsamlingar
 • De större barnen får hålla i egna samlingar
 • Sagoläsning
 • Sång- och sagopåsar
 • Bokpaket från biblioteket t ex i vårt projektarbete
 • Boktips (barnen får ta med sig en favoritbok som vi läser för de andra barnen. De största barnen får även recensera boken)
 • Bibliotekets bokprojekt för 5-åringar
 • Språkverkstäder. Där barnen ges möjlighet att leka med bokstäver med mera.
 • Dokumentation som skickas hem till föräldrar där barnen får möjlighet att återberätta hemma för att stimulera språkutvecklingen och delaktighet.
 • Teater
 • Vi har köpt in Före Bornholmsböcker och material som vi kommer att använda.

Publicerad av: kiki.svartgren@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-26

Högermeny