Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Projektuppgift år 2013-14

Projekt Kungaskogen uppgift

Det här läsåret kommer vi att arbeta med Kungaskogen och andra sagor som projekt på Speldosan.

Snick och Snack handlar om värdegrund, hur man är en bra vän och att alla behövs.

Vi kommer även att arbeta utifrån Före Bornholmsmodellen (metoden som stimulerar den språkliga medvetenheten) som innefattar många andra sagor, sånger, rim och ramsor mm.

Som uppgift till projektet vill vi att barnen tar med sig en bild eller teckning som beskriver en speciell känsla de varit med om.

Kungaskogen

Upphovsmännen till "Vännerna i Kungaskogen" är:
Text: Lisa dos Santos (Grane). Bild: Ingela Bergmann.
Musik: Vilhelm Ersmark/Joc Lind/Lisa Grane.
Förlag: ILKA Förlagsprodukter AB/Wasa Music AB , Malmö.


Publicerad av: kiki.svartgren@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-17

Högermeny