Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Projektarbete

Här ser du en beskrivning av hur vi arbetar med projekt på Speldosan

Övergripande målsättning

Målsättningen med projektarbetet är att väcka barnens intresse och nyfikenhet och sätta det forskande barnet i centrum. Vi utforskar och lär oss tillsammans genom egna och andras erfarenheter, kunskaper och funderingar. Vi vill väcka tankar och frågor hos barnen och förmedla möjligheten att forska och ta reda på fakta genom exempelvis böcker, Internet eller studiebesök och utflykter.

Med barnet i centrum formas projektets innehåll efter barnens nyfikenhet och intressen. Att följa vilken riktning projektet tar är spännande! Vi är lyhörda inför vad som fångar barnens uppmärksamhet och genom att till exempel intervjua barnen och observera deras lek kan projektet formas och utvecklas fortlöpande. Stigen blir till medan vi går.

En stor del av förskolans uppdrag enligt läroplanen är att skapa lustfyllda lärandesituationer som utgår ifrån barnens tankar, intressen och erfarenheter. Projektet är ett naturligt och roligt sätt att förverkliga vårt uppdrag.
Det är också viktigt att erbjuda en inbjudande och stimulerande miljö där barnen utmanas i att vilja lära sig och utforska sin omvärld.

I projektarbetet skapar vi en vi-känsla där hela förskolan arbetar mot gemensamma mål. Projektet genomsyrar arbetet på hela förskolan, från de minsta ettåringarna till de äldsta femåringarna. Samtliga pedagoger är delaktiga i och ansvariga för hur arbetet med projektet genomförs. Tillsammans reflekterar vi över kunskapande och vad som skapar mening i barnens vardag. Ett projektinriktat arbetssätt skapar möjligheter att anpassa verksamheten efter barnens ålder och intressen samtidigt som barnen ges större möjlighet att vara delaktiga i och påverka verksamhetens innehåll.

Vi vill också att föräldrarna ska vara delaktiga på olika sätt i projektet. Målet är att förskolans barn, pedagoger och föräldrar ska vara delaktiga i och bidra till projektet efter förmåga och intresse.

Varje projekt startar med att barnen i slutet av vårterminen får med sig en uppgift från förskolan. Sommaruppgiften är en del av uppstarten till projektet under höstterminen och en del av det vi utgår ifrån när vi arbetar vidare. Projektet genomsyrar verksamheten under ett läsår och avslutas varje vårtermin med en stor gårdsfest. På gårdsfesten är alla barn och föräldrar inbjudna för att ta del av projektet och det som gjorts under året i form av aktiviteter, utställningar och lek. Innan gårdsfesten genomförs en gårdsfixardag där föräldrarna är delaktiga och bland annat hjälper till att ställa i ordning olika saker i anknytning till projektet.

Flicka tittar under luppen
En bild från ett av våra projekt: Under Luppen


Publicerad av: Kiki Svartgren

Senast uppdaterad: 2016-06-17

Högermeny