Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Profil förskolan Speldosan

Profil Lindalens förskolor

Lindalens förskolor erbjuder en trygg och harmonisk miljö, där det finns utrymme för glädje och humor. Att känna trygghet och tillit är en förutsättning för att vi alla ska trivas. Vi vill att ditt barn utvecklas och inspireras både socialt, emotionellt och intellektuellt. Genom lek, drama, sång och musik, skapande och kultur vill vi skapa nya utmaningar för att väcka barns nyfikenhet. För att känna gemenskap och bli en bra kamrat lär vi barnen att visa hänsyn och respektera varandras olikheter. 

Vi vill ge barnen ett rikt språk genom språklekar, rim och ramsor och sagor. För oss är det viktigt att lära barn med lust och glädje och i detta finns vi vuxna till hands, och är lyhörda för barnens behov.

Profil förskolan Speldosan

”Stigen blir till medan vi går”

På Speldosans förskola genomsyras verksamheten av ett förhållningssätt och en inne/utemiljö som är inspirerande och tillåtande. Det är ett arbetssätt vi hela tiden reflekterar kring och utvecklar. På förskolan ges barnen möjlighet att utforska och upptäcka i nya utmaningar, uppmuntras i sin nyfikenhet och att utveckla sin lek

Förskolan är omgärdad av en härlig utemiljö, med närhet till skog, natur och lekplatser som inspirerar oss i vår verksamhet. I projektarbetet vidgar vi våra vyer, utifrån barnens intressen och idéer utvecklas projektet över läsåret.


Publicerad av: Kiki Svartgren

Senast uppdaterad: 2016-05-12

Högermeny