Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Matematik, teknik och naturvetenskap

Vi vill utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

Vi utgår ifrån barnens nyfikenhet och intresse.

Vi har en inbjudande inne- och utemiljö, där barnen blir inspirerade till lek och utforskande.
Det ska vara vardagsnära och barnet ska få möjlighet till upplevelser med alla sinnen.

Vi använder oss av de vardagliga situationerna för att utveckla barnens intresse för matematik, teknik och naturvetenskap t ex i leken, vid på- och avklädning, vid samling, i matsituationen med mera.

Exempel på vad som främjar denna utveckling.

 • Tema och projektarbete
 • Skogsgrupper
 • Vi använder oss av naturmaterial genom att exempelvis sortera och mäta med mera. Detta när vi är i skogen och på förskolan.
 • Bygg och konstruktionslek med olika material
 • Användning av olika målningstekniker
 • Experiment
 • Aktiviteter med lera, sand och vatten
 • Sagor, sånger, rim och ramsor
 • Alla avdelningar jobbar med teknik genom bl a inspiration från föreläsningar om russinhissen och teknikgrytan. Vi har tekniklådor utifrån båda böckerna för användning i barngrupperna.
 • Matteverkstäder. Där barnen exempelvis får möjlighet att leka med siffror och former.
 • Medverkan i Snilleblixtar för 5-åringarna. Ett projekt genom Tekniska muséet. Barnen får "mecka" med olika trasiga tekniska apparater. Vi bygger sedan något av delarna vi sparar.

Publicerad av: kiki.svartgren@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-26

Högermeny