Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Inskolning

Föräldraaktiv inskolning


Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att föräldern är med sitt barn på förskolan hela tiden, tre dagar i sträck.
Den fjärde dagen lämnas barnet hos personalen på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn. (observera att detta är individuellt).

Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljön.
Inskolningen kan ta upp till två veckor där du behöver stå "stand by", i de flesta fall behöver inte barnet er närvaro mer än de första tre dagarna men i vissa fall tar det längre tid.

Vi utgår alltid från vad som är bäst för barnet och det är alltid barnet själv som bestämmer takten. Vårdnadshavare bör inte återgå till arbete inom två veckor, då det är viktigt att ni snabbt är tillbaka på förskolan om vi ringer er. Det inger än mer trygghet för ert barn att förstå att ni kommer när barnet behöver er. Något att tänka på är att försöka att gå när barnet har som roligast och inte dröja kvar. Ta ett kort och tydligt adjö/hejdå.

Föräldraaktiv inskolning innebär också att ni som förälder och ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan. Pedagogerna är ert stöd under inskolningen men det är ni som vårdnadshavare som har ansvaret för ert barn och dess behov.


Publicerad av: kiki.svartgren@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-14

Högermeny