Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Grön Flagg

Speldosan har utmärkelsen Grön Flagg!

 Grönflaggcertifikat

Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

Vi på Speldosans Förskola vill lägga grunden för ett miljömedvetet tänk hos våra barn och har sedan länge jobbat aktivt med detta i vardagliga situationer såsom sorterande av olika material, återvinning, återbruka med mera. Vi har också deltagit i olika projekt såsom: Jakten på de glömda kartongerna. (vi är en återvinningsförskola 2014), Skräpplockardagar, Trazan och Banarnes batteriinsamling, Bamse och batteriinsamlingen. Vi har även vunnit tekniska muséets stipendium i projekt Snilleblixtar 2013 för miljöarbete/teknik.

Vi var under 2014 i semifinal på Arlas Guldko, där vi tävlade i kategorin bästa miljöarbete.

Det känns naturligt för oss att fortsätta detta arbete parallellt med våra övriga projekt och sammanväva de olika projekten utifrån barnens idéer och intressen.

Våra tre mål enligt handlingsplanen är följande:

Kretslopp: Utöka sortering: Vi har nu plast, kartong, papper, glas och metall och har nyligen utökat sorteringen med matavfall. (Barnen får vara delaktiga i sorterandet och återvinningen på olika sätt)

Livsstil & Hälsa: Anlägga vår köksträdgård: Barn, föräldrar och pedagoger tillsammans. Bl a på vårfixardagen.

Livsstil & Hälsa, Kretslopp: Jobba vidare med projektarbete Kungaskogen som knyter ihop de andra två målen (Boken handlar bl a om Gronillas köksträdgård och hur de bygger en multimiljömaskin).

Vi kommer att jobba utifrån läroplanen och sträva efter att Varje barn ska få möjlighet att:

 Utveckling och lärande

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Barns inflytande

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Normer och värden

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Grön Flagg är både ett verktyg och certifiering för förskolor och skolor som vill arbeta med hållbar utveckling.

gronflagg flagga

Flaggans symbolik

"Människor är grunden och centrala inom Grön Flagg. I våra händer ligger vår framtid, vilket gestaltas genom att blommorna är placerade ovanför människans huvud. Blommorna symboliserar både den blomstrande miljön som vi kan främja och människor som kan blomstra och berikas av det gemensamma utvecklingsarbetet.

Boken är förknippad med utbildning och kunskap, och de två separata sidorna visar att kunskap har både teoretiska och praktiska dimensioner. Den blå sidan i boken representerar mänsklighetens historia, fylld med de utmaningar som vi ärvt och som vi står inför. Denna del av boken är redan skriven. Den vita sidan är ännu inte skriven och den symboliserar allt som vi kan göra tillsammans och lära oss, samt hur vi själva kan vara med och påverka vår framtid."

För mer information www.hsr.se/gronflagg

Under relaterad information kan du läsa hela rapporten.


Publicerad av: Kiki Svartgren

Senast uppdaterad: 2016-07-13