Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Safiren

Tre pedagoger och 14 barn från 1-2 år.

Verksamheten utgår från Läroplanen för förskolan.
Läroplanen för förskolan
Vi lyssnar in och bemöter barnen på deras nivå, ger dem tid för att utforska, undersöka och leka i sin egen takt. Vi utgår från barnens intresse och utvecklar deras tankar och upptäckarglädje. Vi ser processen som viktigast och inte produkten. Vi ger barnen utmaningar och väcker lusten för lärandet i olika rutiner/aktiviteter.

Lek, utveckling, lärande och det språkliga/matematiska tänket genomsyrar hela dagen på förskolan. Vi använder oss av konkret material (språk- och mattepåsar). Vi väcker till nyfikenhet och barnen får upptäcka med alla sina sinnen. Barnen stärks genom att vi ger dem beröm, inflytande och ansvar i en trygg miljö. Vi arbetar med det sociala samspelt och att stärka barnens ”jagkänsla”. Vi använder oss av bilder/teckenstöd som komplement till språket vid t.ex. påklädnad. Materialet finns i barnens nivå.


Publicerad av: pernilla.karlsson04@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny