Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Pärlor

Tre pedagoger och 21 barn från 3-6 år.

Verksamheten utgår från Läroplanen för förskolan.
Läroplanen för förskolan
Vi följer den röda tråden från småbarnsavdelningarna och fortsätter bemöta barnen på deras nivå och fånga upp deras intressen. Vi ger barnen utmaningar och väcker lusten för lärandet i olika rutiner/aktiviteter.

Barnen är indelade i mindre aktivitetsgrupper. Vi har återkommande aktiviteter där barnen får möjlighet att utforska skogen, utveckla sin kroppsuppfattning genom lek och rörelse, samt utmanas genom skapande lek och experiment. Barnen får en naturlig förförståelse för det naturvetenskapliga tankesättet. Språk, matematik och lärande genom lek genomsyrar hela dagen.

 


Publicerad av: pernilla.karlsson04@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny