Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Målsättning

Vår målsättning

 • att barn och föräldrar ska känna trygghet
 • att ge social medvetenhet
 • att varje barn får möjlighet att utveckla sitt fria skapande
 • att ge barnen utrymmen för den fria leken
 • att stimulera språket
 • att stimulera det matematiska tänket
 • att utmana barnens utforskande inom naturvetenskap och teknik
 • att varje barn får vistas ute varje dag
 • föräldrasamverkan

Hur vi gör för att uppnå målen

 • Vi ser varje enskilt barn och dess behov och har ett positivt engagerat respektfullt förhållningssätt.
 • Genom att vara goda förebilder och stödja barnen i det sociala samspelet där de övar sig i regler, ansvar och hänsynstagande.
 • Vi erbjuder material och aktiviteter som stimulerar barnens fantasi och skaparförmågor i t.ex. bild, rörelse, sång, dans, musik och drama. Vi uppmuntrar barnen till eget tänkande och till egna problemlösningar.
 • För att ge barnen möjlighet att lära, utforska och utmana sig själva i den fria leken, erbjuder vi en miljö med anpassat material.
 • För att utveckla och stimulera språket är vi goda språkförebilder. Vi läser sagor, sjunger, spelar bords- och kasperteater, använder flanomaterial, språk- och sångpåsar, dramatiserar, leker med rim och ramsor. Vi arbetar även med mungymnastik för att stärka olika muskler i mun och ansikte som är bra för att kunna hitta de olika språkljuden.
 • Vi räknar varandra, frukter, pinnar, kottar med mera. Barnen får möjlighet att experimentera med volymer, mått m.m. De får sortera material efter färg, form och storlek. Vi har siffror och mängdbilder uppe på väggarna. Vi använder räkneramsor och ramsräkning både fram- och baklänges.
 • Vi uppmärksammar årstidsväxlingarna. Barnen sår, vattnar, skördar, smakar och lär sig sortera och kompostera. Barnen lär om djur och natur med hjälp av material från skogen. Vi använder experimentmaterial, t.ex. vatten, luft, hävstångsprincipen. Vi arbetar utifrån materialet Russinhissen och Teknikgrytan. Vi använder oss av hypoteser och reflektioner.
 • Vi inspirerar barnen till utelek genom att vara positiva till utevistelse varje dag. Vi flyttar ut många "inneaktiviteter" efter barnens behov och önskemål.
 • För att ni föräldrar ska kunna ta del av vår verksamhet erbjuder vi, föräldramöte, pedagogisk dokumentation, två utvecklingssamtal per år och möjlighet att delta i vårt öppna möte med föräldrar.

Publicerad av: Pernilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny