Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Inskolningsrutiner

Vi har valt att ha en föräldraaktiv inskolning där föräldrarna ska finnas till hands hela tiden i verksamheten. Barnet får träffa och lära känna samtliga pedagoger. På så vis får ni inblick i hur och vad vi gör under dagen. Om ni föräldrar visar glädje för att vara på förskolan så känner sig barnen mer trygga och tycker det är roligt att vara på förskolan.

 

Dag 1
Barn och förälder är med i verksamheten på förmiddagen (9-11). De får bekanta sig med förskolans inomhusmiljö, eventuellt tillsammans ett fåtal barn från avdelningen.

Dag 2 - 5
Barn och förälder är med i verksamheten hela dagen (9-15). Föräldern är aktiv och den som finns där för sitt barn. Pedagogerna finns där, observerar och lockar till lek.

Dag 6
Nu är det dags att lämna barnet på förskolan. Vi vinkar hej då och barnet är med i verksamheten hela dagen.

 

Föräldern ska vara tillgänglig i 14 dagar och schemat kan ändras beroende på hur inskolningen går.


Publicerad av: Pernilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny