Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldrasamverkan

Föräldraråd/öppet möte

 

Organisation
Föräldrarådet är en frivillig organisation som bygger på föräldrars engagemang i sitt/sina barn på Slottsvillan.

Syfte
Föräldrarådet bildades för att skapa ett forum för frågor som rör barnens tillvaro på förskolan, där vi bejakar det förskolan har, för en fortsatt utveckling av verksamheten. Föräldrarådsrepresentanter i förskolan representerar alla föräldrar, inte rent tyckande från verksamheten ur enskilda/egna frågor.

Öppet möte
Ett forum mellan föräldrarepresentanter och personal / skolledning på förskolan Slottsvillan, där vi informerar och samtalar kring verksamheten i förskolan, med möten ca 2 ggr/termin. Skall ge en tydlig beskrivning av verksamheten och så tidigt som möjligt informera om förestående förändringar i förskolans verksamhet och närmiljö.
Vi talar inte om enskilda barn och personal, utan strävar efter att tillsammans hitta de bästa lösningar på praktiska frågor och tips/idéer på utflykter och studiebesök.

Representanterna håller sig uppdaterade om förskolans grundläggande policy, handlingsplaner, organisation.


Publicerad av: Inger palmér

Senast uppdaterad: 2016-08-16

Högermeny