Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Det utforskande barnet

"Varje gång jag gör något som barnet kan göra själv
tar jag bort möjligheten för barnet att lära sig lära"

Det är utvecklande för barnet att inte få färdiga lösningar. För oss är inte resultatet det viktigaste utan vägen dit. Detta är ett arbetssätt som genomsyrar hela dagen och som stärker barnets självkänsla.

Vi arbetar utforskande genom att:

  • ha barnens intressen som utgångspunkt i vårt pedagogiska arbete
  • lyssna in och reflektera tillsammans med barnen och på så sätt få barnet att sätta ord på och bli medveten om sina egna och andras tankar
  • ge barnen tid att undersöka, upptäcka och försöka klara av så mycket som möjligt på egen hand och tillsammans med andra barn
  • pedagogen är medforskande och väcker barnens tankar för att kunna gå vidare i processen
  • inspirera barnen att använda olika material och tekniker för att utveckla fantasin och kreativiteten 

Publicerad av: Pernilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2017-11-23