Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

Verksamhetsplan
Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Föräldraenkät
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för förskolans kvalitetsarbete. 

Enhetens uppföljningsmetoder


Publicerad av: Marina Westling

Senast uppdaterad: 2017-04-24