Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Förskolan Slottsvillans uppföljningsmetoder:

Vi gör utvärderingar efter varje läsårsslut med en gemensam utvärderingsdag för hela vår enhet. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt. Detta för att utveckla och ge barnet möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö. 

Kvalitetsredovisning

I vår årliga kvalitetsredovisning utvärderar vi det gångna årets arbete och sätter upp mål för läsåret. Den senaste kvalitetsredovisningen hittar du under rubriken kvalitet.

Brukarenkät/Föräldraenkät

Varje år genomförs en brukarenkät med föräldrar. Föräldrarna besvarar ett antal frågor som utgår från läroplanens mål. Resultaten på den senaste enkäten hittar du under rubriken föräldraenkät.

Observation och inspektion

Under år 2009 blev vi observerade av Våga Visa. I observationen tittar ett antal pedagoger från en annan kommun på vår verksamhet och bedömer den utifrån kraven i läroplanen.


Publicerad av: Marina Westling

Senast uppdaterad: 2016-11-10

Högermeny

Relaterad information

Kvalitet

Kvalitet