Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet

Tyresös förskolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor.

Enhetsplan

I Tyresö kommun görs det årligen en enhetsplan för att utvärdera det gångna årets arbete och sätta upp mål för läsåret.

Föräldraenkät

Varje år genomförs en föräldraenkät. Föräldrarna besvarar ett antal frågor som utgår från läroplanens mål.

Enhetens uppföljningsmetoder

Vi utvärderar årligen verksamheten gemensamt på förskolan. Det dagliga arbetet utvärderas regelbundet.
Detta för att utveckla och ge våra barn bästa möjliga inlärning och inlärningsmiljö.


Publicerad av: kiki.svartgren@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-03