Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Sjukdomspolicy

Föräldrainformation kring vanliga åkommor på förskolan. Små barn är ofta sjuka och det är en naturlig del i familjens liv att ta hand om sitt sjuka barn. Under de första levnadsåren har barnet igenomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år.

När ska barnet stanna hemma?

Barnets allmäntillstånd är det avgörande om barnet kan vistas på förskolan eller inte. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inomhus och utomhus för att vara på förskolan. Ett barn kan vara piggt och aktivt i den lugna hemmamiljön men ändå inte orka komma till förskolan där det är fler barn och aktiviteter.

Feber

Vid feber ska barnet vara hemma från förskolan minst en feberfri dag utan febernedsättande medel. Allmäntillståndet är avgörande för om barnet efter det kan komma till förskolan.

Smittsamma sjukdomar

Barnet ska vara hemma om det har en smittsam sjukdom. Exempelvis halsfluss som är obehandlad eller om barnet behandlats med antibiotika kortare än två dygn. Vi ger inte antibiotika på förskolan. Vid ögoninflammation ska barnet vara hemma tills inflammationen är borta. Vid vattkoppor ska barnet vara hemma tills kopporna torkat.

Magsjuka

Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré ska barnet stanna hemma. När barnet varit symptomfritt i minst 48 timmar, alltså inte kräkts eller haft diarré och äter normalt kan barnet komma tillbaka till förskolan. För att minska spridning av magsjuka rekommenderas att syskon till magsjuka barn stannar hemma.


Publicerad av: Maja Asplund

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Högermeny