Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Inskolning

Barn med ryggsäckInskolningen är till för att du och ditt barn successivt ska ges möjligheten att introduceras i förskolans aktiviteter och rutiner, samtidigt som ditt barn ska kunna knyta an till pedagogerna.  

Inskolningen sker i ett nära samarbete med dig som förälder. Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder kommer med ditt barn till förskolan och är med hela dagar och aktivt introducerar ditt barn i förskoleverksamheten. Inskolningens längd anpassas efter barnens behov men pågår oftast i 3-4 dagar.


Publicerad av: Maja Asplund

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Högermeny